Thursday, 28 March 2013

Keajaiban Puisi (Warisan Nusantara)


WARISAN NUSANTARA

Oleh: Bagus Arif Setyawan

Tarian, lagu, benda, dan kebiasaan
Kuwariskan padamu
Jagalah dengan baik
Lestarikan dengan sepenuh hati

Tarian ini
Aku titipkan padamu
Inilah wujud kesenian bangsa
Jangan kau tak lestarikan

Lagu ini
Aku titipkan padamu
Inilah wujud karya masa lalu
Jangan kau tak lestarikan

Benda ini
Aku titipkan padamu
Inilah wujud sejarah bangsa
Jangan kau tak lestarikan

Kebiasaan ini
Aku titipkan padamu                                                                                                  
Inilah wujud jati diri bangsa
Jangan kau tak lestarikan

Malang, 25 Maret 2013